OCHRONA OSÓB I MIENIA

Z przyczyn technicznych do momentu naprawy usterki, informacje dotyczące BIP zamieszczane będą na stronie Domu Pomocy Społecznej Wójtowska.

 

Ochrona osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej 13 w Warszawie – Protokół z postepowania ws udzielenia zamówienia publicznego_11.01.2018

Ochrona osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wójtowskiej 13 w Warszawie – Protokół z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o Zamówieniu