PODZIĘKOWANIE …

Nasz Dom otrzymał wspaniały prezent od Firmy Coty, która ramach działalności charytatywnej przekazała  interaktywny ekran Cumulus x 24 White Ice. Ekran jest nam bardzo potrzebny i posłuży do przygotowania i przeprowadzenia wielorakich  wydarzeń multimedialnych i interaktywnych  dla Seniorów;  to świetne narzędzie, które pozwoli na aktywne uczestnictwo w edukacji artystycznej oraz pomoże w działaniach integracyjnych ze środowiskiem lokalnym.  Seniorzy pozytywnie ocenili nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dziękujemy Firmie Coty i Panu Karolowi Przybyszowi za tak wspaniały dar!