Mieszkańcy domu w czasie poranka czytelniczego

Poranek Czytelniczy „Warszawa Zapamiętana”