Seniorzy i młodzież w trakcie wykładu o Powstaniu Styczniowym

Powstanie Styczniowe 1863…

…o historii najdłużej trwającego zrywu niepodległościowego przeciw Imperium Rosyjskiemu, poszerzyliśmy wiedzę uczestnicząc wraz z młodzieżą SOW „Dom przy Rynku”   w wyjątkowym spotkaniu dotyczącym dziejów Polski. Jesteśmy wdzięczni prowadzącej spotkanie pani Wiesławie Dłubak-Bełdycka za zaangażowanie i przypomnienie o naszej ojczystej przeszłości.