Projekt „eSENIOR, CZYLI WARSZAWA PRZYJAZNA WIEKOWI 2.0″

Projekt „eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0” jest kolejnym etapem zapoczątkowanej w 2013 r. akcji budowania warszawskiego systemu wsparcia osób 60+ w zakresie posługiwania się nowymi technologiami. Druga edycja Programu eSenior była cyklem szkoleń, które umożliwiały oswojenie osób starszych z nowymi technologiami, prezentując im je jako narzędzie wzmacniające więzi z rówieśnikami, dziećmi, wnukami, najbliższymi.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób 60+ poprzez e-integrację w trakcie zajęć warsztatowych. Projekt przyczynił się do aktywizacji seniorów, którzy poprzez działania wewnątrz- i międzypokoleniowe poszerzą swoje kompetencje cyfrowe. W trakcie trwania cyklicznych spotkań uczestniczyło 3 Mieszkańców.