Projekt „POMOCNA DŁOŃ”

Projekt „Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy” realizowany jest od 1.10.2012 roku do 30.06.2015 roku. Nasz Dom formalnie uczestniczy w nim od 23.12.2013 roku. Jest to projekt innowacyjno – testujący, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, Stowarzyszeniem „Bardziej Kochani” i prywatnym domem opieki „Grażyna”. Projekt „Pomocna Dłoń” jest odpowiedzią na deficyt właściwych działań aktywizujących zawodowo osoby upośledzone umysłowo, w tym osoby z Zespołem Downa oraz na brak odpowiednich narzędzi i zasobów kadrowych przy ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pomocowo-opiekuńczych jako miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W 2014 roku na terenie Domu pracował 10 osób z Zespołem Downa. Wykonywały drobne czynności pielęgnacyjne, porządkowe, a także pomagały w organizacji zajęć terapeutycznych i czasu wolnego Mieszkańcom.