„WIDOK Z OKNA” – CZYLI SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu pierwszego marca odbyło się w naszym Domu kolejne spotkanie integracyjne dzieci w wieku od 1 do 5 lat z naszymi Mieszkańcami, które zorganizowało Stowarzyszenie Działań Twórczych Republika Warszawa. Wydarzenie artystyczne odbyło się z udziałem TVP KULTURA. Opowieść o stworzeniu świata kreowana przez aktorkę Aleksandrę Krzaklewską przy profesjonalnej animacji muzycznej oraz zabawa z chustą Klanza tworzyły niecodzienne widowisko. Dzieci oraz Seniorzy doskonale bawili się razem. Uczestnicy spotkania  biorący udział w tym szczególnym procesie twórczym wydarzenia, inspirowani muzyką i opowieścią komponowali też prace plastyczne pt. „Widok z okna” z wykorzystaniem swoich możliwości manualnych. Obecność dwóch grup integracyjnych – Dzieci i Seniorów dawała możliwość wypowiedzi każdego z uczestników poprzez nie tylko wspólny śpiew oraz działania plastyczne ale też gesty towarzyszące wspólnej zabawie. Wśród uczestników tego wyjątkowego wydarzenia znaleźli się też znani i lubiani aktorzy filmowi tacy jak Emilia Komarnicka – Klijnstra i Redbad Klijnstra. Współudział w wydarzeniu aktorów podkreślał jego stricte artystyczny klimat. Spotkanie zakończyło się słodkim podwieczorkiem Dzieci i Seniorów gdzie każdy uczestnik był ważnym członkiem niecodziennej biesiady rejestrowanej wnikliwie przez operatorów kamer TVP KULTURA. Dziękujemy Stowarzyszeniu Działań Twórczych Republika Warszawa za piękną inicjatywę budującą więź międzypokoleniową.