grafika drzewa

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

Dom utrzymuje ścisłe kontakty ze społecznością lokalną. Pomiędzy naszymi Mieszkańcami a Mieszkańcami pobliskich domów nawiązało się już wiele przyjacielskich relacji i serdecznych kontaktów.

Ponadto współpracujemy z okolicznymi szkołami, miedzy innymi ze szkołą sportową, zespołem szkół architektoniczno-budowlanych, szkołą dla dzieci niedosłyszących, a także Polskim Związkiem Niewidomych, Tyflogalerią, parafią przy ul. Bonifraterskiej i innymi pobliskimi instytucjami. Przez cały rok terapeuci i instruktorzy kulturalno-oświatowi organizują wiele wydarzeń kulturalnych na terenie Domu, w Warszawie i poza nią. W ramach różnych projektów współpracujemy między innymi z wolontariuszami, młodzieżą szkolną i studencką.

Utrzymujemy bliski kontakt z wieloma Domami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami pomocowymi.

Dyrektor Domu, Zastępca Dyrektora oraz pracownicy socjalni współpracują
z działającą na terenie Dom Radą Mieszkańców.