WYGRANY POMYSŁ I PODZIĘKOWANIA!

Złożony przez nasz Dom projekt obywatelski do budżetu partycypacyjnego Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019 pt. „Sąsiedzkie Country na dechach” uzyskał najwyższy wynik w obszarze Starego Miasta – 48,67% poparcia! Na pomysł mieszkańców oddano 201 ważnych głosów!

Nasi seniorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które oddały głos na ich projekt obywatelski, oraz tym, które zawierzyły i włączyły się w pisanie projektu.

Szczególnie dziękujemy Pani Agacie Bluj ze Stowarzyszenia Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” za spotkania informacyjne dotyczące prowadzenia projektu, Pani Dagmarze Całce, specjalistce do spraw weryfikacyjnych w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście przy ul. Konwiktorskiej 3/5, Panu Mirosławowi Pawłowskiemu koordynatorowi do spraw budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Śródmieście za promocję pomysłu, Panu Adamowi Maruszakowi głównemu specjaliście Urzędu Miasta Śródmieście za pełnienie funkcji w Komisji Wyborczej w naszym Domu.

Możliwość realizacji „zwycięskiego pomysłu” otwiera przestrzeń na nowe działania w środowisku sąsiedzkim. Pomysł „w dechę” czeka na realizację i stanie się „mega sąsiedzkim” wydarzeniem w roku 2019!