„Żywioły”, „Pryzmat” i „Przestrzeń”…

… to trzy Drużyny Harcerek, które włączyły się ochoczo w nasze warsztaty przedświąteczne. Razem tworzyliśmy stroiki wielkanocne  z recyklingu. Pomysłów nie brakowało przy ozdabianiu „kartonowej kury”. Z pomocą młodzieży wszystko stawało się możliwe. Harcerki dawały nam poczucie większej sprawczości w plastycznych poczynaniach a my im, jak powiedziały … dużo radości z pożytecznie zorganizowanej akcji senioralnej.